Regulamin

  1. Korzystając z wyszukiwarki www.odpowiedzimamy.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

  2. Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

  3. Serwis internetowy zwany również wyszukiwarką umożliwia skorzystanie z narzędzia pozwalającego na przeszukiwanie zasobów internetu w celu wyszukania informacji znajdujących się na stronach zewnętrznych dla podanych przez użytkownika fraz przesłanych w formularzu na stronie głównej.

  4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z wyszukiwarki w celach naruszających obowiązujące prawo.

  6. Wszelkie reklamacje oraz pytania dotyczące wyszukiwarki należy zgłaszać na adres e-mail. Będą one rozpatrzone w terminie do 14 dni od dostarczenia.

  7. Administrator serwisu nie gromadzi danych osobowych.

  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.

  8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni z 30 dniowym wyprzedzeniem.